Kaupanvahvistus

Jokaisessa kiinteistökaupassa tai kiinteistöstä tehtävässä esisopimuksessa tarvitaan kaupanvahvistajaa. Kaupanvahvistajan tehtäviin kuuluu kaupan tai esisopimuksen osapuolten henkilöllisyyden toteaminen, kauppakirjan lainvoimaisuuden tarkistaminen, opastaminen lainhuudon hakemiseen ja kaupanvahvistajailmoituksen antaminen Maanmittauslaitokselle. Yrityksemme henkilökunnasta Teemu ja Oskari toimivat Maanmittauslaitoksen määrääminä kaupanvahvistajina.
Kaupanvahvistajan palkkio on 120 €.

Ilman välittäjää tehtäviin kauppoihin (esim. sukulaisluovutukset) meiltä saa apua myös kauppa-/lahjakirjojen laatimiseen, hallinnanjakosopimusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä muihin arviointia, kiinteistöjä tai osakkeita koskeviin asiantuntijatarpeisiin.